Общи условия:

computersupport.bg поема задължението да използва данните, които предоставяте чрез този уебсайт, в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. computersupport.bg събира лични данни само чрез доброволното им предоставяне по различни начини като:  помощ чрез кол центрове и ремонт на повредени продукти. Ние ще използваме получените данни, за да осигурим поисканата услуга (например ремонт на повреден продукт) или за да ви предоставим информация за поисканите от вас продукти и услуги. Това може да изисква осъществяване на контакт с вас по имейл, телефон, SMS или писмо. В случай на промоционални оферти това може да включва потвърждаване на правото ви да се възползвате от предложението и уведомяване за административните формалности. Използването на всички данни, предадени при такива условия, ще бъде ограничено само до целта, за която те са събрани, и те няма да бъдат използвани за никакви други цели, освен посочените в тази Декларация за поверителност.

Бисквитки:

computersupport.bg може да събира данни за начина, по който използвате този уебсайт. Това може да се извършва чрез използването на „бисквитки”. „Бисквитките” са малки файлове с данни, които вашият браузър запазва върху твърдия диск на компютъра ви. Когато посетите отново нашия уебсайт, сървърът ни автоматично ще разпознае „бисквитката” и ще ни даде информация за последното ви посещение. Повечето браузъри приемат „бисквитките” автоматично; обикновено е възможно да промените настройките на браузъра, за да спрете автоматичното приемане. Ако изберете да се спре получаването на „бисквитките”, ще може да продължите да използвате повечето от функциите на нашия уебсайт. Възможно е също така ние да проведем наблюдение с цел оценка на популярността на различни части на сайта, както и подобряване на навигацията в него, но тази информация няма да съдържа вашите лични данни.

Защита на личните данни:

В computersupport.bg използваме мерки за сигурност, за да осигурим защита на вашите лични данни. Използваме кодиране там, където е подходящо, и защитна стена, за да попречим на трети страни да получат достъп до вашите лични данни.

Други:

computersupport.bg си запазва правото да внася изменения в Декларацията за поверителност, като ще ви уведомява за всички съществени промени, засягащи начина на използване на личните ви данни.