Физически лица

Широка гама от услуги за нуждите на крайния потребител

 • Хардуерна и софтуерна профилактика
 • Инсталация и преинсталация на софтуер, PC & MAC
 • Ремонт на преносими и настолни компютри
 • Отстраняване на вируси
Малък и среден бизнес

Постигнете оптимални бизнес-резултати и съкратете разходите си

 • Архивиращи системи и отказоустойчивост
 • Проектиране и изграждане на бази данни
 • Компютърни мрежи
 • Абонаментна поддръжка
Корпоративни клиенти

Утвърдете позициите си на пазара с предлаганите от нас най-нови технологии и системи

 • Datacenter support
 • Cloud computing
 • IT outsourcing
 • On and off-site support
 • Disaster recovery