Физически лица

Уважаеми клиенти, благодарим Ви за гласуваното доверие. С настоящото съобщение бихме желали да Ви уведомим, че считано от 01.01.2015-та година фирмата преустановява всички услуги предоставяни на физически лица. Актуалната икономическа обстановка налага да се преориентираме към услуги насочени изцяло към юридически лица

Малък и среден бизнес

Постигнете оптимални бизнес-резултати и съкратете разходите си

  • Архивиращи системи и отказоустойчивост
  • Проектиране и изграждане на бази данни
  • Компютърни мрежи
  • Абонаментна поддръжка
Корпоративни клиенти

Утвърдете позициите си на пазара с предлаганите от нас най-нови технологии и системи

  • Datacenter support
  • Cloud computing
  • IT outsourcing
  • On and off-site support
  • Disaster recovery